Karcinom bazalnih ćelija, bazocelularni karcinom u literaturi ćete ga naći i kao baziliom, akronim BCC od basal cell carcinoma, najmanje je agresivan od svih karcinoma kože. Sporo se razvija i ne daje metastaze. Međutim, pošto svako pravilo ima izuzetak, treba znati da zapušteni slučajevi kod oboljenja – bazocelularni karcinom, mogu da imaju vrlo neprijatne posledice uključujući letalni ishod. Znači, iako je ocena da ne daje metastaze generalno tačna, stručno bi se reklo, bazocelularni karcinom ima najmanji potencijal metastaziranja (ali ga ima) među svim karcinomima.

Bazocelularni karcinom je karcinom najnižeg sloja kože, epidermisa. Istraživanja pokazuju da je najčešći od svih karcinoma kože. Ima autora koji govore o njegovoj zastupljenosti od 90% među malignim tumorima kože. Najčešće oboljevaju osobe bele boje kože, inače je bazocelularni karcinom, karcinom belaca, a najčešći okidač je neumereno izlaganje UV zračenju. Jedan od priznatih uticajnih faktora je genetika. Hemijske supstance takođe mogu biti uzrok, posebno arsen, ugljen, katran i neka industrijska ulja. Pojavljuje se i na mestima loše zaraslih rana i na delovime kože koje smo podvrgli tetovaži. Znatno se češće razvija kod osoba starijih od 50 godina.

Američko Udruženje za rak kože o BCC kaže: “Kada se rano otkriju, većina karcinoma bazalnih ćelija (BCC) može se lečiti i izlečiti. Brzo reagovanje je od vitalne važnosti, jer kako tumor raste postaje opasniji i potencijalno se deformiše, zahtevajući opsežnije lečenje (tačnije, radikalnije hirurške zahvate). Određeni retki, agresivni oblici mogu biti fatalni ako se ne leče odmah.

Ako je dijagnosticiran rano, mali ili rani BCC, broj efikasnih tretmana je veliki i obično se može izvesti na ambulantnom nivou uz lokalni anestetik i minimalne ožiljke”. Rano otkrivanje je jako važno i kod planocelularnog karcinoma i, posebno, kod melanoma.

Bazocelularni karcinom, dijagnostika

– Lekar će vam prvo postaviti nekoliko pitanja.

Kada ste prvi put primetili promenu i rast?
Da li se promena uvećala od kada ste je prvi put primetili?
Da li je bolna?
Imate li nekih drugih izraslina ili lezija koje vas brinu?
Da li ste imali rak kože?
Da li je neko u vašoj porodici imao rak kože? Koji?
Da li preduzimate mere predostrožnosti na suncu?
Da li redovno vršite samopregled?

– Posle anamneze lekar će pregledati promenu i kompletno telo.

– Lekar se posle pregleda može odlučiti za uzimanje uzorka kože promene za laboratorijski pregled – uradiće vam biopsiju.

Metode lečenja

Bazocelularni karcinom se leči hirurški ili nehirurški. U slučaju odluke da se primeni neka hirurška metoda dijagnostika se vrši posle operacije, a ako se lekar i pacijent odluče za nehiruršku metodu, dijagnostika se mora uraditi pre tretmana, najčešće biopsijom. Ovde nema potrebe objašnjavati razloge za odluku da se BCC leči nehirurški: lokalnim citostaticima, krioterapijom, zračenjem … Najveći broj hirurških metoda daje momentalni, trajni rezultat, tj. dovodi do izlečenja. Činjenica da se u vremenskom okviru od 5 godina BCC može ponoviti na nekom drugom mestu, nema nikakve veze sa izabranom hirurškom metodom.

O toku operacije ćete porazgovarati sa hirurgom, kod nas se po pravilu radi standardna ekscizija.

Ukoliko želite možete se detaljnije upoznati sa materijom tumora kože uopšte.