Kompresija medianusa je kompresivna neuropatija nerva medianus koji se nalazi u karpalnom tunelu korena šake. Od svih kompresivnih neuropatija to mesto, karpalni tunel/kanal u korenu šake, najčešće je mesto kompresije nekog živca na ljudskom telu. Gornji ektremiteti su češće mesto neuropatija, među njima su najčešće pod kompresijom anatomski elementi koji prolaze kroz karpalni tunel. Medianus je važan nerv za funkcionisanje čula dodira i motoriku šake. Prenosi signale čula dodira navećeg dela šake i upravlja palcem (mišić ispod palca na unutrašnjoj strani dlana).

Razlog nastanka problema je jasan iz naziva dijagnoze. Zbog patoloških uvećanja na anatomskim elementima koji prolaze kroz karpalni tunel, povećava se pritisak na snop tih elemenata. Pošto je među njima nerv medianus, nastaju problemi u njegovom funkcionisanju.

Kompresija medianusa, znaci neuropatije

Najčešće se prvo javlja deficit u transportu signala čula dodira šake, a posledice mogu da variraju od blagog gubitka osećaja do potpunog gubitka osećaja u šaci. U kombinaciji sa bolom, može se širiti iz zgloba prema prstima ili prema laktu. Bol ima razne oblike, od utrnuća do pečenja, bockanja, probadanja.

Sindrom karpalnog kanala/tunela javlja se kod, oko 2% muškaraca i 6% žena. Češće se javlja kod žena, najčešće kod žena oko 50. godine života. Nažalost, posebno u zadnje vreme, pojavljuje se i kod mlađih osoba. Smatra se da je razlog značajno povećanje broja mladih ljudi na IT poslovima (rad na tastaturi i mišem više sati dnevno).

Dijagnostika i lečenje

Dijagnostika je polje rada plastičnog hirurga, a može se obaviti i kod neurologa, ortopeda ili nekom dijagnostičkom centru opremljenom za ispitivanje neuro funkcija. Međutim, na kraju uvek dolazite kod plastičnog hirurga. Savremene dijagnostičke metode mogu nepogrešivo identifikovati problem i naznačiti tačno mesto kompresije. Prethodno je potrebno uraditi nekoliko mehaničkih testova kako bi se umanjili troškovi (elektroneurofiziološke metode dijagnostike najvažnije su metode u postavljanju dijagnoze).

Konzervativno lečenje (kortikosteroidi, fizikalna medicina …) delotvorni su u lakšim slučajevima, ali se uvek, posebno kod težih slučajeva, mora uzeti u obzir hirurško lečenje (dr Gačević, dr Vujović).