Kompresija ulnarisa u Guyonovom tunelu (Sindrom Guyonovog tunela) je vrsta kompresivne neuropatije. Predstavlja pritisak na nerv ulnaris u korenu šake. Patološko je stanje koje izaziva bolove, utrnuće, žarenje ili jednostavno gubitak snage šake u predelu malog i domalog prsta, retko srednjeg. Nastaje zbog patološkog pritiska na nerv ulnaris koji se proteže od nadlaktuce preko podlaktice do šake. Simtomi i patologija su isti kao kod kompresije ulnarisa u kubitalnom tunelu (Sindrom kubitalnog tunela) jer je uključen isti nerv.

Najčešće su krivci intenzivno korišćenje šake “iz korena”, povrede, uključujući prelome, artitis ručnog zgloba, tumori, proširenje krvnog suda koji hrani živac. U suštini sve što doprinosi povećanju pritiska na ulnaris. Intenzitet smetnji zavisi od stepena kompresije pa one mogu biti smetnje u osećaju ili snetnje u motorici, često kombinacija. Ako je prisutan bol, može se širiti skroz do ramena.

Pokreti šake su nesigurni i nespretni. Pacijent oseća slabost prilikom hvatanja prstima, uključujući palac. Može biti prisutna atrofija mišića šake.

Kompresija ulnarisa u Guyonovom tunelu, lečenje

Važno je da se pacijent na vreme obrati hirurgu. U tom slučaju je izlečenje izvesno a posledica po čulo osećaja i motoriku šake neće biti. Simptomi kompresije ulnarnog nerva u laktu su jasni pa kašnjenje nema opravdanja. U suprotnom rizik da poslednice, više, manje ostanu, vrlo je verovatan.

Kao kod svih drugih kompresionuh neuropatija, ako se na vreme obratite lekaru lečenje može da se zadrži na preporukama za korišćenje obolelog lakta i neke konzervativne metode. Lekar će vam reći koje pokrete da izbegavate i kakve položaje da ne zauzimate. Ako je uzrok profesionalne prirode dobićete savet kakve pauze da pravite i koliko često. Sve ovo kako ne biste istezali ulnaris. U praksi su zabeleženi pokušaji konzervativnog lečenja, vežbanjem (fizikalna terapija), nesteroidnim antireumaticima zbog njihovog izraženog antiinflamatornog delovanja, primenom raznih ortopedskih pomagala.

Ako ste operisani, važno je da slušate savete hirurga i strogo ih se pridržavate. U početku mirovanje, kasnije fizikalna terapija, onako kako odredi hirurg.