Kompresija ulnarisa u kubitalnom tunelu (Sindrom kubitalnog tunela) ili pritisak na nerv lakta (ulnaris), je patološko stanje. Ono najčešće izaziva bolove, utrnuće ili jednostavno gubitak snage šake u predelu malog i domalog prsta. Nastaje zbog pritiska na nerv lakta koji prolazi sa unutrašnje strane lakta na putu iz nadlaktice u podlakticu i šaku.

Poremećaj je čest i po zastupljenosti u grupi kompresivnih neuropatija skoro da se može porediti sa kompresijom medianusa (Sindrom karpalnog tunela).

Dijagnostika

Ako osećate bol ili vam trne mali i/ili domali prst (retko srednji), ako ispuštate predmete zato što je šaka povremeno slaba, javite se lekaru. Dijagnozu kompresije ulnarisa u kubitalnom tunelu imaćete već na prvom pregledu. Mehaničke metode omoguće dijagnozu, pokažu problem, posle nekoliko minuta. Ukoliko je potrebno dijagnostika će obuhvatiti elektromiografski nalaz (EMNG) – ispitivanje funkcije nerva bezbolnom elektrodijagnostikom (ispitivanje električne aktivnosti nerva). EMNG je vrlo precizna metoda koja daje jasnu sliku aktivnosti mišića. Pokazaće stepen i rasprostranjenost promene u strukturi tkiva. Međutim, ako mehaničke metode daju jasnu dijagnozu ne morate raditi elektromiografski nalaz.

Hirurško lečenje

Ako ste se na vreme obratili lekaru, lečenje može da se zadrži na preporukama za korišćenje obolelog lakta. Lekar će vam reći koje pokrete da izbegavate i kakve položaje da ne zauzimate. Ako je uzrok profesionalne prirode dobićete savet kakve pauze da pravite i koliko često. Sve ovo kako ne biste istezali ulnaris u laktu.

U praksi su zabeleženi pokušaji konzervativnog lečenja vežbanjem (fizikalna terapija), nesteroidnim antireumaticima zbog njihovog izraženog antiinflamatornog delovanja, primenom raznih ortopedskih pomagala.

Ako je bolest napredovala hirurško lečenje je jedini izbor. Postoji više metoda koje se primenjuju u zavisnosti od stanja nerva a i ovde moramo uvažiti faktor vreme. Uspeh hirurške intervencije zavisi umnoge od stanja u kome se nerv nalazi, tj. stepena oštećenja. Posebno je važno da se operacija izvede pre nego oštećenja ularisa postanu trajna.

U slučaju da se pacijent na vreme obratio hirurgu, izlečenje je izvesno a posledica neće biti. Simptomi kompresije ulnarnog nerva u laktu su toliko jasni da nema opravdanja za kašnjenje. U suprotnom, rizik da manje ili veće poslednice ostanu, vrlo je prisutan.

Posle operacije mirovanje koje traje najmanje dve nedelje, često duže. Posle tog perioda hirurg (hirurg!) može predložiti vežbe.