Plastična hirurgija je grana hirurgije koja se bavi ispravljanjem ili rekonstrukcijom različitih poremećaja ili nedostataka na telu, bilo da su oni stečeni (povrede, posledice lečenja tumora …) ili urođeni (zečija usna, klempave uši …). Ona rešava i funkcionalne i estetske probleme. Ako je pretežno orijentisana na estetiku, popularno se zove Estetska hirurgija.

Osnovni zadatak plastične hirurgije je da uspostavi funkciju organu i povrati njegov prirodni izgled. Pošto to nije uvek moguće, zadatak plastičnog hirurga je da uspostavi što bolju ravnotežu između ova dva zahteva. Svaka uspešna intervencija u pravcu podizanja estetskih osobina dovodi do značajnog unapređenja psihološkog, ponekad i psihijatrijskog statusa pacijenta.

Prema Websteru, plastična hirurgija je skup mera koje se preduzimaju radi unapređenja funkcije i izgleda delova tela kroz medicinake procedure rekonstruktivne ili estetske prirode.

Prema Kembridž rečniku plastična hirurgija je operativna medicina koja oštećenim područjima kože, nekada kostiju, vraća uobičajeni izgled ili ga unapređuje.

Prema Collinsu plastična hirurgija je praksa (medicinski postupak) izvođenja operacija u cilju ispravki ili zamene oštećene kože, ili unapređenja izgleda pacijenta.

Najdetaljija je Britannica: Plastična hirurgija je grana hirurgije koja se bavi funkcionalnom, strukturnom i/ili estetskom restauracijom svih vrsta defekata i deformiteta ljudskog tela. Složenica potiče od grčkih reči plastikos, što znači oblikovati i hirurgija (takođe grčka složenica). Savremena plastična hirurgija se razvila u dve različite oblasti: (1) rekonstrukcija anatomskih defekata i (2) estetska poboljšanja normalnog oblika. Hirurški principi plastične hirurgije ostaju fokusirani na očuvanju vaskularnosti, zamenjujući oštećeno tkivo sličnim zdravim tkivom, poštujući anatomske zone i principe pravilnog zarastanja rana, minimizirajući pritom traumu. Kao raznovrsna hirurška specijalnost ne samo da komunicira sa drugim disciplinama medicine, već spaja medicinu sa umetnošću restauracije. Plastična hirurgija vrši pažljivu procenu nedostataka uvažavajući sofisticiranu strukturu tkiva. Inovativne tehnike koje se koriste u plastičnoj hirurgiji uglavnom su rezultat uspešne kliničke primene razvijene u inženjeringu tkiva, nanotehnologiji i genskoj terapiji.

Od svih definicija plastične hirurgije koje smo imali prilike da pročitamo, najinteresantnija je definicija Američkog udruženja estetskih hirurga (American Board of Cosmetic Surgery – ABCS). Plastična hirurgija je hirurška specijalnost posvećena rekonstrukciji defekata lica i tela zbog poremećaja u razvoju, traume, opekotina i bolesti. Plastična hirurgija ima cilj da uspostavi, rekonstruiše izgubljenu funkciju delova tela. Mnogi plastični hirurzi odluče da završe dodatnu obuku i počnu da se bave Estetskom hirurgijom, međutim, osnova njihove hirurške prakse ostaje plastična hirurgija. Svesni toga, u želji da se bolje definišu, 1999. godine, Američko udruženje plastičnih i rekonstruktivnih hirurga promijenilo je ime u Američko udruženje plastičnih hirurga. Razlog je što snažnije preneti poruku da je plastični hirurg isto što i rekonstruktivni hirurg.

*Ja lično (V.Vujović), ako pogledate ovu stranicu i stranicu Estetska hirurgija, smatram da ime i zvanje dr Ime Prezime, plastični hirurg, sadrži sve što je potrebno da definiše specijalistu, hirurga.