Intenzivne aktivnosti u okviru plastične hirurgije a u vezi grudi (dojki) doveo je do izdvajanja čitave jedne oblasti koja se danas naziva Hirurgija dojke. Hirurgija dojke uključuje, naravno, povećanje grudi (dojki) – augmentaciju, uvećanje, Breast augmentation surgery.

Povećanje grudi

Šta je to hirurgija povećanje grudi – Breast augmentation surgery – često kod nas i augmentacija dojki. To je tehnika koja koristi implantate ili masno tkivo pacijenta i postavlja ih na odredjeno mesto “ispod dojke”. Cilj je povećanje mase i korekcija oblika.

Ženske grudi menjaju svoj oblik ili vremenom ili pod uticajem nekih drugih faktora. Njihovo popunjavanje, korekcija oblika i položaja, vrlo pozitivno utiču na osećaj samopouzdanja i inapređenje slike o sebi. Ovo se događa pre svega što se uskladjuje figura i opšti izgled pacijenta. Implantati i masno tkivo se koristi i prilikom rekonstrukcija posle mastektomije ili masivnih povreda.

Uvećanje i korekcija često ne mogu da reše problem značajno opuštenih dojki pa se taj problem mora rešavati u kombinaciji sa tehnikom podizanja grudi – breast lift – kod nas često lifting dojki.

U zavisnosti od konkretne situacije sa hirurgom dogovarate da li kombinacija ovih tehnika može da se obavi tokom jedne operacije. Često je iz bezbednosnih razloga potrebno izvesti tehnike u dve operacije.

Male grudi

Tehnike povećanja grudi se koriste, to je potpuno jasno, za saniranje problema malih grudi, što je najčešće stvar genetike, ali se ne isključuje prisustvo nekog zdravstvenog problema.

Povećanje grudi (augmentacija grudi) se vrši u opštoj anesteziji i ne traje duže od 2 sata. Grudi se najčešće uvećavaju silikonskim implantatima, postavljanjem ispod žlezde ili ispod mišića. Izbor implantata i način plasiranja predlaže pacijent, ali je krajnja odluka na hirurgu (pacijent može da želi jako velike grudi a da to ne bude moguće zbog zdravsvenih razloga).

U bolnici se ostaje do dva dana, oporavak traje između jedne i dve nedelje. Osnovno ograničenje su godine pacijenta, tj. stepen progresa u razvoju grudi. Nikako se neće pristupiti operaciji za pacijentkinje koji nisu navršile 18. godina i koje nisu zaokružile proces razvoja grudi.

Pored silikonskih implantata sve više se koriste sopstvene masi. Mast se uzima najčešće sa stomaka, ali i sa slabina ili butina. Metoda je popularna zato što se uzima sa mesta gde su masti višak a dodaje na mesto gde treba uvećati deo tela. Zbog okolnosti da organizam apsorbuje do 40% primenjene masti, plastični hirurg mora da uskladi količinu masti koju će primeniti da bi dobio željeni rezultat.